Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác thống kê năm 2022, Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ năm - 27/01/2022 18:53
Sáng ngày 25/01/2022 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2022 ngành Thống kê, Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
HoinghiTongket2021
HoinghiTongket2021
Sáng ngày 25/01/2022 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2022 ngành Thống kê, Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện một số đơn vị Sở, ban, ngành có liên quan. Về phía Cục Thống kê có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng; các đồng chí Nguyễn Công Luận, Phó Cục trưởng, Đỗ Minh Dưỡng, Phó Cục trưởng; lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Cục Thống kê, các Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, tham dự Hội nghị còn có đại diện các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác Thống kê năm 2021 và Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2022, Tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được tổ chức với các nội dung chính: (1) Báo cáo Kết quả thực hiện công tác thống kê năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; (2) Tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; (3) Ký giao ước thi đua năm 2022; (4) Trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thống kê; (5) Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (6) Báo cáo Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (7) Trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra; (8) Một số báo cáo và tham luận của lãnh đạo một số đơn vị thuộc Cục Thống kê; (9) Trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thống kê cho các cá nhân; (10) Thông cáo báo chí kết quả Tổng điều ra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Sau đoạn phóng sự về những kết quả nổi bật năm 2021 của ngành Thống kê Bình Định, Cục trưởng Nguyễn Thị Mỹ đã trình bày Báo cáo kết quả công tác thống kê năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, toàn ngành Thống kê đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021. Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh trở lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế, xã hội ở nước ta nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng. Trước những khó khăn, thách thức nhưng với quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp các Sở ban ngành, người dân, doanh nghiệp và hướng tới "bình thường mới" theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", ngành Thống kê tỉnh Bình Định đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành đầy đủ, kịp thời, đạt chất lượng kế hoạch công tác. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Cập nhật, đánh giá phản ánh đầy đủ, sát tình hình thực tế ảnh hưởng của dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời nâng cao chất lượng công tác thống kê, công tác phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, báo cáo Tổng cục Thống kê và phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh; hoàn thành các cuộc điều tra thống kê thường xuyên và Tổng điều tra kinh tế năm 2021; hoàn thành việc sáp nhập các Phòng thuộc Cục Thống kê theo mô hình tổ chức mới và sắp xếp các Chi cục Thống kê theo đề án của Tổng cục Thống kê; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; sử dụng các phần mềm (Taskgov) để quản lý, điều hành công việc.
Kết quả thực hiện Kế hoạch thông tin năm 2021 của toàn ngành xếp hạng thi đua như sau: đạt 98,92% kế hoạch, xếp thứ 8 toàn quốc, tăng 2 bậc so năm 2020, thứ 1 vùng. Với sự phấn đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua nhiều năm, cùng với kết quả thi đua toàn diện các mặt hoạt động năm 2021, Cục Thống kê được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2021, được Tổng cục Thống kê tặng thưởng tập thể lao động xuất sắc.
Thi đua hoàn thành xuất sắc cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Kết quả thi đua công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Bình Định đạt 556,32/565 điểm đạt 98,46% so với kế hoạch; xếp vị thứ thi đua 1 Vùng VI và thứ 8 toàn quốc.
Về kế hoạch công tác năm 2022, ngành Thống kê tỉnh Bình Định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu đó là: Nâng cao chất lượng công tác thống kê, công tác phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội báo cáo kịp thời Tổng cục Thống kê và phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Tổ chức thu thập dữ liệu thống kê, triển khai thực hiện hoàn thành các cuộc điều tra thường xuyên và định kỳ của ngành; Triển khai Đề án theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê về việc thực hiện mô hình tổ chức mới theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ; Tăng cường tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường mạng và họp trực tuyến và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm khác của Ngành. Nhiệm vụ công tác của năm 2022 của Ngành rất lớn với nhiều công việc quan trọng. Để thực hiện thành công Kế hoạch công tác năm 2022 của Ngành, Lãnh đạo Cục Thống kê yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị ngay sau Hội nghị cần chỉ đạo xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. Lãnh đạo Cục Thống kê kêu gọi từng công chức và người lao động trong toàn Ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề; nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá Năm 2022 là một năm ngành Thống kê sẽ có nhiều nhiệm vụ lớn và nặng nề, do vậy Tổng cục trưởng đã yêu cầu toàn ngành Thống kê Bình Định cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục các khó khăn, tồn tại để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2022: Kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm, tuyên truyền và phổ biến thông tin thống kê; tham gia đề xuất các kịch bản tăng trưởng kinh tế, cập nhật kịp thời các biến động của tình hình kinh tế - xã hội; phải chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để công tác điều tra được tiến hành nhanh hơn, chính xác hơn.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đề cập đến vai trò của ngành Thống kê và đánh giá cao thành tích ngành Thống kê đã đạt được trong năm 2021. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, đây là một năm đầy khó khăn, thách thức. Trong điều kiện đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, các cấp đã theo dõi sát sao, chủ động đối với tình hình kinh tế xã hội để có đối sách phù hợp, kết hợp hài hòa các chính sách, nhờ đó chúng ta đã có một năm 2021 đạt được những kết quả đáng khích lệ. Để đạt được những kết quả này, phải kể đến những đóng góp không nhỏ của toàn ngành Thống kê Bình Định.
Đáp từ ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định hứa tiếp thu, lĩnh hội toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nghiêm túc triển khai thực hiện trong toàn ngành Thống kê Bình Định bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành Thống kê Bình Định luôn mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình./.
 

Tác giả bài viết: Trần Trung Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Số:1100/QĐ-CTK

Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024

lượt xem: 339 | lượt tải:67

Số:189 /KH-UBND

KH-Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

lượt xem: 284 | lượt tải:149

Số: 4072/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

lượt xem: 280 | lượt tải:85

Số: 1082/QĐ-CTK

Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023

lượt xem: 164 | lượt tải:37

Số: 879/QĐ-TCTK

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

lượt xem: 1032 | lượt tải:258
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập253
  • Máy chủ tìm kiếm83
  • Khách viếng thăm170
  • Hôm nay36,651
  • Tháng hiện tại1,164,070
  • Tổng lượt truy cập42,511,867
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây