Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số:1100/QĐ-CTK 06/12/2023 Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 - Cục Thống kê Bình Định
2 Số:189 /KH-UBND 10/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
3 Số: 4072/QĐ-UBND 04/11/2023 Quyết định Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
4 Số: 1082/QĐ-CTK 14/12/2022 Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 - Cục Thống kê Bình Định
5 Số: 879/QĐ-TCTK 16/09/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng cục Thống kê
6 Sô 1271/QĐ-BKHĐT 05/07/2022 Quyết định ban hành thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
7 Số: 648/QĐ-TCTK 16/06/2022 Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2022 của TCTK
8 Số: 7/CT-TTg 30/05/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước
9 Số 02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
10 Số 2014/QĐ-TTg 01/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
11 100/2021/NĐ-CP 15/11/2021 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
12 01/2021/QH15 12/11/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
13 37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
14 20-KH/ĐUK 12/10/2021 Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
15 407-QĐ-TU 30/09/2021 Quyết định của Tỉnh ủy Bình Định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
16 01-HD/TW 28/09/2021 Hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
17 24/QĐ-TW 30/07/2021 Quy định 24 Trung ương 30-7-2021 Thi hành điều lệ đảng
18 23QĐ/TW 30/07/2021 Quyết định của Ban chấp hành Trung ương về việc banh hành Quy chế công tác dân vận của Hệ thống chính trị
19 22/QĐ-TW 28/07/2021 Quy định 22 Trung ương 28-7-2021 Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
20 93/QĐ-CTK 13/02/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2020
21 292/QĐ-UBND 03/02/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22 05/KH-UBND 21/01/2020 Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
23 06/TB-UBND 20/01/2020 Thông báo kết luận của UBND tỉnh, Trưởng ban Ban ATGT tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trần tự an toàn giao thông năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
24 03/KH-UBND 16/01/2020 Kế hoạch phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
25 211/QĐ-UBND 16/01/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
26 40/QĐ-CTK 15/01/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Thống kê năm 2020 của Cục Thống kê Bình Định
27 132/QĐ-TCTK 13/01/2020 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Thống kê năm 2020
28 121/QĐ-UBND 10/01/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, gáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
29 108/QĐ-UBND 09/01/2020 Quyết định về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện KH phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
30 795/KH-CTK 17/12/2019 Kế hoạch hành động năm 2020 - Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Cục Thống kê Bình Định
31 32/CT-TTG 10/12/2019 Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
32 1622/QĐ-TCTK 09/12/2019 Quyết định về việc ban hành Kế thanh tra chuyên ngành Thống kê năm 2020 của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
33 7424/UBND-KT 04/12/2019 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm quy định không sử dụng bia, rượu trước khi điều khiển phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông trên đường bộ
34 186/KH-TCTK 26/11/2019 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2019-2021
35 45/2019/QH14 19/11/2019 Bộ luật lao động thay thế Bộ luật lao động số 10/2012/QH13
36 31/2018/QH14 19/11/2019 Luật trồng trọt thay thế Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2014/PL-UBTVQH11
37 3681/UBND-KT 28/06/2019 Đề xuất việc miễn giảm tiền nộp phạt vi phạm hành chính
38 3701/UBND-NC 28/06/2019 Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ và 04 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ
39 2212/QĐ-UBND 28/06/2019 Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (nguồn Quỹ phát triển đất và các công trình hạ tầng để phát triển quỹ đất)
40 3663/UBND-KT 28/06/2019 Cải thiện Chỉ số hiệu quả Logistics
41 3674/UBND-VX 28/06/2019 Chủ trương sử dụng kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc
42 3675/UBND-VX 28/06/2019 Nội dung tài liệu thông tin cơ bản một số điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh bình định
43 3677/UBND-KT 28/06/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
44 141/TB-UBND 26/06/2019 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh
45 3600/UBND-VX 26/06/2019 Tăng cường các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019
46 3604/UBND-VX 26/06/2019 Phối hợp sản xuất thực hiện chương trình \"Khám phá Việt Nam\"
47 2155/QĐ-UBND 25/06/2019 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc sát trùng Benkocid phục vụ công tác tiêu độc, khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi khẩn cấp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
48 3553/UBND-KT 25/06/2019 Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020
49 3513/UBND-TH 24/06/2019 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước
50 2134/QĐ-UBND 24/06/2019 Tạm ứng ngân sách để thanh toán xi măng Chương trình bê tông hóa giao thông nông và Kiên cố kênh mương năm 2019

Số:1100/QĐ-CTK

Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024

lượt xem: 339 | lượt tải:67

Số:189 /KH-UBND

KH-Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

lượt xem: 285 | lượt tải:149

Số: 4072/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

lượt xem: 282 | lượt tải:85

Số: 1082/QĐ-CTK

Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023

lượt xem: 164 | lượt tải:37

Số: 879/QĐ-TCTK

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

lượt xem: 1033 | lượt tải:258
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập292
  • Máy chủ tìm kiếm112
  • Khách viếng thăm180
  • Hôm nay42,085
  • Tháng hiện tại1,169,504
  • Tổng lượt truy cập42,517,301
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây