Đánh giá đóng góp du lịch vào GRDP tỉnh Bình Định năm 2019

Thứ hai - 29/06/2020 09:17
Bình Định là 1 trong 5 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trên tuyến du lịch xuyên Việt, trong không gian du lịch “Hành lang Đông - Tây” và là cửa ngõ của đại ngàn Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia ra biển Đông. Đây là điều kiện để Bình Định liên kết vùng phát triển du lịch. Thời gian qua, du lịchBình Định đã đạt được những thành tựu đáng kể góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sự phát triển du lịch chung của cả nước và Bình Định nói riêng.
Đánh giá đóng góp du lịch vào GRDP tỉnh Bình Định năm 2019
Du lịch đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh giai đoạn 2018-2019
Những năm gần đây, du lịch Bình Định đã có những bước phát triển nhanh, trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của tỉnh. Du lịch phát triển đã làm thay đổi diện mạo, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Để đánh giá đóng góp của du lịch vào GRDP của tỉnh, trong khuôn khổ bài viết tác giả đã dựa trên cơ sở các nguồn dữ liệu sau:
- Số lượt khách du lịch đến Bình Định năm 2018-2019, chia theo khách quốc tế đến và khách nội địa do Sở Du lịch Bình Định và Cục Thống kê tỉnh Bình Định cung cấp.
- Kết quả khảo sát khách du lịch đến Bình Định 2019 và một số công ty lữ hành do Sở Du lịch Bình Định phối hợp với Cục Thống kê Bình Định thực hiện, gồm: Chi tiêu bình quân một khách du lịch theo từng loại khách, cơ cấu chi tiêu; tỷ lệ giữa khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú du lịch và khách đi tham quan trong ngày; tỷ lệ giữa khách đi theo tour và khách tự sắp xếp chuyến đi….
- Bảng I-O năm 2018 của tỉnh Bình Định do các chuyên gia của Tổng cục Thống kê phối hợp với Cục Thống kê Bình Định thực hiện (sử dụng cho 3 - 5 năm).
- Một số dữ liệu khác có liên quan do Cục Thống kê Bình Định cung cấp.
Theo kết quả thống kê, số lượt khách du lịch đến tỉnh Bình Định năm 2018 gần 4,1 triệu lượt khách, trong đó số lượt khách du lịch quốc tế gần 327,5 nghìn lượt người, chiếm khoảng 8%. Năm 2019, lượng du khách tăng lên 4,8 triệu lượt khách; trong đo khách du lịch quốc tế là 484 nghìn lượt và chiếm 10%.
Số liệu thống kê cũng cho thấy, tổng thu từ khách du lịch tại Bình Định chủ yếu là từ khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch quốc tế đến Bình Định chỉ chiếm 10,66% trong tổng thu năm 2018 và năm 2019 tỷ lệ này tăng lên 13,25% (xem bảng 1).

Bảng 1: Tổng thu từ khách du lịch tại Bình Định năm 2018, 2019

 

Ngành
Tổng thu từ khách quốc tế
(Tỷ đồng)
Tổng thu từ khách nội địa
(Tỷ đồng)
Tổng thu (Tỷ đồng) Tỷ trọng của từng ngành (%)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Dịch vụ lưu trú 506,2 748,1 2.092,8 2.415,3 2.599,0 3.163,4 24,32 24,91
Dịch vụ ăn uống 323,3 477,9 2.758,5 3.183,5 3.081,8 3.661,4 28,84 28,83
Dịch vụ vận chuyển 171,6 253,6 1.567,1 1.808,5 1.738,6 2.062,1 16,27 16,23
Dịch vụ thăm quan 66,1 97,6 826,4 953,7 892,4 1.051,4 8,35 8,28
Thương mại 21,7 32,0 1.071,3 1.236,4 1.093,0 1.268,4 10,23 9,99
Dịch vụ vui chơi, giải trí 7,1 10,5 301,5 348,0 308,6 358,5 2,89 2,82
Dịch vụ Y tế 0,7 1,1 75,8 87,5 76,5 88,5 0,72 0,70
Ngành khác 42,6 62,9 853,6 985,2 896,2 1.048,1 8,38 8,25
Tổng 1.139,2 1.683,7 9.547,0 11.018,1 10.686,2 12.701,8 100,00 100,00

Mặc dù tổng thu từ khách du lịch quốc tế chưa cao, song thực tế cho thấy, mức chi tiêu bình quân một khách du lịch quốc tế cao hơn khách du lịch nội địa. Do vậy, việc đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu của khách quốc tế cũng sẽ kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn hơn.
Căn cứ vào bảng cân đối kinh tế liên ngành (Bảng I-O) của tỉnh Bình Định, tổng thu từ khách du lịch đã xác định ở trên và các dữ liệu thống kê có liên quan, thực hiện nhiều bước tính toán, kết quả đóng góp của du lịch tới GRDP của Bình Định được thể hiện ở bảng 2:

Bảng 2: Đóng góp của du lịch vào GRDP Bình Định năm 2018, 2019

 

Chỉ tiêu
Đóng góp tổng hợp Đóng góp trực tiếp Đóng góp gián tiếp GRDP sơ bộ
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Tác động của du lịch tới VA (tỷ đồng) 11.957 14.075 4.727 5.633 7.230 8.442    
Thuế SP (tỷ đồng) 541 662 214 265 327 397    
Đóng góp của du lịch vào GRDP (tỷ đồng) 12.498 14.737,19 4.941 5.898 7.557 8.839 74.840 81.950
Tỷ lệ so với GRDP (%) 16,7 17,98 6,6 7,2 10,1 10,79    

Có thể thấy, hoạt động Du lịch thực sự là một ngành mũi nhọn tại tỉnh Bình Định, mức đóng góp có xu hướng tăng rõ rệt qua 2 năm 2018 và 2019, cụ thể:
1. Đóng góp vào GRDP tỉnh Bình Định:
Năm 2018 đóng góp trực tiếp6,6%, đóng góp gián tiếp (lan tỏa) 10,1% và tổng đóng góp của hoạt động du lịch vào GRDP là 16,7%. Đến năm 2019, mức đóng góp này đã tăng thêm, cụ thể: đóng góp trực tiếp 7,2%, đóng góp gián tiếp (lan tỏa) là 10,79% và tổng đóng góp của hoạt động du lịch vào GRDP là 17,98%. Các con số này đã chứng minh vai trò của hoạt động du lịch trong việc phát triển kinh tế tỉnh Bình Định (đóng góp của du lịch vào GRDP trên 10%) và phần đóng góp lan tỏa nhiều hơn đóng góp trực tiếp cho thấy sự phát triển hoạt động du lịch kéo theo hoạt động của các ngành kinh tế khác của tỉnh. Đồng thời khẳng định du lịch thực sự là ngành mũi nhọn của Bình Định.
2. Đóng góp vào ngân sách của tỉnh Bình Định (qua thuế SP): 
Năm 2018, tổng đóng góp qua thuế sản phẩm là 541 tỷ đồng, trong đó: đóng góp trực tiếp: 214 tỷ đồng, đóng góp gián tiếp (lan tỏa): 327 tỷ đồng; đến năm 2019 tổng đóng góp qua thuế sản phẩm đã lên tới là 662 tỷ đồng (ước tính), trong đó: Đóng góp trực tiếp:  265 tỷ đồng, đóng góp gián tiếp (lan tỏa): 397 tỷ đồng.
3. Đóng góp vào việc tạo ra việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Định:
Năm 2018: tổng việc làm do du lịch tạo ra 116.102 việc làm, tương ứng 11,17%, trong đó: Trực tiếp tạo ra 45.559 việc làm, tương ứng 4,72%; Gián tiếp tạo ra 69.543 việc làm cho các ngành khác, tương ứng 7,05%. Đến năm 2019: tổng việc làm do du lịch tạo ra đã lên tới 123.217, tương ứng 12,36% (ước tính), trong đó: trực tiếp tạo ra 49.234 việc làm, tương ứng 4,94%; gián tiếp tạo ra 73.983 việc làm cho các ngành khác, tương ứng 7,42%.
Các giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới
Từ kết quả đánh giá đóng góp hoạt động du lịch vào GRDP qua 2 năm 2018-2019, để tiếp tục khảng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, một số đề xuất giải pháp khẳng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển du lịch trong thời gian tới như sau:
  • Tập trung quảng bá, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước
  • Đầu tư đa dạng hoá sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ
  • Xây dựng môi trường du lịch thân thiện
- Đào tạo và cải thiện nguồn nhân lực du lịch
- Cải thiện cơ sở hạ tầng, kiểm soát tốt thị trường của tỉnh Bình Định./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mỹ - Cục trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Số:1100/QĐ-CTK

Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024

lượt xem: 339 | lượt tải:67

Số:189 /KH-UBND

KH-Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

lượt xem: 285 | lượt tải:149

Số: 4072/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

lượt xem: 281 | lượt tải:85

Số: 1082/QĐ-CTK

Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023

lượt xem: 164 | lượt tải:37

Số: 879/QĐ-TCTK

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

lượt xem: 1033 | lượt tải:258
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập276
  • Máy chủ tìm kiếm104
  • Khách viếng thăm172
  • Hôm nay41,324
  • Tháng hiện tại1,168,743
  • Tổng lượt truy cập42,516,540
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây