Danh bạ Điện thoại - Email

DANH BẠ

EMAIL, ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

NGÀNH THỐNG KÊ TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

STT

Tên đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

 

I

Lãnh đạo Cục

 

1

Mỹ1Đẹp nhất
Nguyễn Thị Mỹ

Cục trưởng

0256.3 824 044

ntmybdi@gso.gov.vn

 

2

hinh Trí
Trương Minh Trí

 P. Cục trưởng

0256.3824 863

tmtribdi@gso.gov.vn

 

3

 

 

 

 

 

II

Phòng Tổ chức - Hành chính

   
 

1

 Nguyễn Công Luận

 Trưởng phòng

0256.3 821 206 

ncluanbdi@gso.gov.vn

 
           

2

 Nguyễn Thị Mẫn

 Kế toán

 

ntmanbdi@gso.gov.vn

 

3

Nguyễn Xuân Thành

 Thủ quỹ

 

ltthaobdi@gso.gov.vn

 

4

Nguyễn Tiến Dũng

 Lái xe

     

5

Dương Thị Thu Phương

 Lưu trữ -Tạp vụ

     

6

Võ Thị Tuyết Điệp

 Tạp vụ

     

7

Nguyễn Ngọc Quang

Bảo vệ

     

10

 

 

     

10

 

 

     

III

Phòng Thống kê Tổng hợp

   

 

 

Trưởng phòng

0256.3 829 486 

   

2

 Trần Trung Hiếu

 Phó Trưởng phòng, phụ trách

 

tthieubdi@gso.gov.vn

 

    3

Phan Thị Thùy Linh

 Thống kê viên

 

pttlinhbdi@gso.gov.vn

 

IV

Phòng Thống kê Nông nghiệp

   

1

 Lê Oanh Trưởng

 Trưởng phòng

0256.3 824 043 

lotruongbdi@gso.gov.vn

 

2

Nguyễn Văn Hiện

 Phó Trưởng phòng

 

nvhienbdi@gso.gov.vn

 

3

 Trương Hữu Khuyến

 Thống kê viên

 

thkhuyenbdi@gso.gov.vn

 

4

Lương thu thảo

Thống kê viên

  ltthaobdi@gso.gov.vn  

V

Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng

   

1

Đỗ Minh Dưỡng

 Trưởng phòng

0256.3 820 060 

dmduongbdi@gso.gov.vn

 

2

  Võ Khánh Vi

 Thống kê viên

 

vkvibdi@gso.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Vinh

 Thống kê viên

 

ntvbdi@gso.gov.vn

 

4

  Lê Thị Liên

 Thống kê viên

 

ltlienbdi@gso.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

VI

Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

   

1

 Nguyễn Thị Phương Liên

Trưởng phòng

0256.3 822 595 

ntplienbdi@gso.gov.vn

 

2

 Nguyễn Văn Báu

Thống kê viên

 

nvbaubdi@gso.gov.vn

 

3

 Tô Thanh Huy

 Thống kê viên

 

tthuybdi@gso.gov.vn

 

4

 Lê Thị Thanh Nhàn

 Thống kê viên

 

lttnhanbdi@gso.gov.vn

 

 

 

       

VII

Phòng Thống kê Thương mại

   

1

Ngô Chí Tỉnh

 Trưởng phòng

0256.3 813 701

nctinhbdi@gso.gov.vn

 

2

 Nguyễn Thị Bích Thủy

 Thống kê viên

 

ntbthuybdi@gso.gov.vn

 

3

 Huỳnh Thị Phong

 Thống kê viên

 

htphongbdi@gso.gov.vn

 

4

Huỳnh Thị Hồng Trung

Thống kê viên

 

hthtrungbdi@gso.gov.vn

 

VIII

Thanh tra Cục

  

 

1

 Trần Văn Thành

Trưởng phòng

 0256 3821404

tvthanhbdi@gso.gov.vn

 

2

Võ Thành Chương

Thống kê viên

 

vtchuongbdi@gso.gov.vn

 
 

CHI CỤC THỐNG KÊ

       

I

Thành phố Quy Nhơn

 

0256 3821597

   

1

Phạm Thị Chung Thủy

 Chi cục trưởng

 

ptcthuybdi@gso.gov.vn

 

2

Trần Thị Chi

 Phó Chi cục trưởng

 

ttchibdi@gso.gov.vn

 

3

Mai Thanh Nha

Thống kê viên

 

mtnhabdi@gso.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Phi Nga

Thống kê viên

 

ntpngabdi@gso.gov.vn

 

5

Bùi Thanh Hải

Thống kê viên

 

bthaibdi@gso.gov.vn

 

6

 

Thống kê viên

 

bdi@gso.gov.vn

 

7

         

II

Thị xã An Nhơn

 

0256 3835514

   

1

Dương Quốc Chính

 Chi cục trưởng

 

dqchinhbdi@gso.gov.vn

 

2

Nguyễn Quang Tiến

Thống kê viên

 

nqtienbdi@gso.gov.vn

 

3

Lưu Sinh Hổ

Thống kê viên

 

lshobdi@gso.gov.vn

 

4

Nguyễn Trần Thị Thiếu

Thống kê viênTC

 

nttthieubdi@gso.gov.vn

 

5

Ung Thanh Tuấn

Thống kê viên

 

uttuanbdi@gso.gov.vn

 

 

 

       

III

Huyện An Lão

 

0256 3875 385

   

1

 Trần Minh Nghĩa

 Chi cục trưởng

 

tmnghiabdi@gso.gov.vn

 

2

Đỗ Thị Thúy Vân

Thống kê viên TC

 

dttvanbdi@gso.gov.vn

 

3

Quách Thị Anh

Thống kê viên

 

qtanhbdi@gso.gov.vn

 

4

              To Ny

Thống kê viên

     

IV

Huyện Hoài Nhơn

 

0256 3861773

   

 1

Huỳnh Xuân Thắng

 Chi cục trưởng

 

hxthangbdi@gso.gov.vn

 

2

Đặng Thị Thức Thống kê viên   dtthucbdi@gso.gov.vn  

3

Huỳnh Mai Cư

Thống kê viên

 

hmcubdi@gso.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Thống kê viên

 

nthanhbdi@gso.gov.vn

 

5

Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Thống kê viên

 

htttrinhbdi@gso.gov.vn

 

6

 

 

 

 

 

 

V

Huyện Hoài Ân

 

0256 3870212

   

1

Thái Văn Hiếu

 Chi cục trưởng

  tvhieubdi@gso.gov.vn  

2

Nguyễn Đa Thạnh

 Phó Chi cục trưởng

 

ndthanhbdi@gso.gov.vn

 

3

Nguyễn Bình

Thống kê viên

 

nbinhbdi@gso.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Bích Phượng

Thống kê viên

 

ntbphuongbdi@gso.gov.vn

 

5

 Huỳnh Thị Tuyết Mai

Thống kê viên

 

 

 

VI

Huyện Phù Mỹ

 

0256 3855281

   

1

Nguyễn Thanh Hải

 Chi cục trưởng

 

nthaibdi@gso.gov.vn

 

2

Phạm Quách Tấn

 Phó Chi cục trưởng

 

pqtanbdi@gso.gov.vn

 

3

Nguyễn Hồng Việt

Thống kê viên

 

nhvietbdi@gso.gov.vn

 

4

 

Thống kê viên

 

bdi@gso.gov.vn

 

5

 

Thống kê viên 

     

VII

Huyện Vĩnh Thạnh

 

0256 3886387

   

1

Nguyễn Đức Tuấn

 Chi cục trưởng

 

ndtuanbdi@gso.gov.vn

 

2

Lê Thị Phượng Liên

 Thống kê viên

 

ltplienbdi@gso.gov.vn

 

3

Bạch Văn Khánh

Thống kê viên

 

bvkhanhbdi@gso.gov.vn

 

4

Lê Hữu Dụng

Thống kê viên

 

lhdungbdi@gso.gov.vn

 

VIII

Huyện Tây Sơn

 

0256 3880356

   

1

Đặng Thành Quốc

 Chi cục trưởng

 

dtquocbdi@gso.gov.vn

 

2

Nguyễn Thanh Lượng

 Phó Chi cục trưởng

 

ntluongbdi@gso.gov.vn

 

3

Phan Thị Thảo

Thống kê viên

 

ptthaobdi@gso.gov.vn

 

4

Trần Văn Phú

Thống kê viên

 

tvphubdi@gso.gov.vn

 

5

Châu Trần Xuân Trưởng

Thống kê viên

 

ctxtruong@gso.gov.vn

 

IX

Huyện Phù Cát

 

0256 38503276

   

1

Nguyễn Phước Thắng

 Chi cục trưởng

 

npthangbdi@gso.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Minh Huyền

Thống kê viên

 

ntmhuyenbdi@gso.gov.vn

 

3

Huỳnh Thị Thanh Hương

Thống kê viên 

 

htthuongbdi@gso.gov.vn

 

4

Bùi Thị Bích Y

Thống kê viên      

5

 

       

6

 

       

X

Huyện Tuy Phước

 

0256 3633103

   

1

Nguyễn Đình Hoàng

Chi cục trưởng

 

ndhoangbdi@gso.gov.vn

 

2

Tăng Bảo Tú Nhi

Thống kê viên

 

tbtnhibdi@gso.gov.vn

 

3

Hà Thị Thuý Linh

Thống kê viên   httlinhbdi@gso.gov,vn  

4

Đặng Thị Xuân Thảo

Thống kê viên

  dtxthaobdi@gso.gov.vn  

5

 

       

X

Huyện Vân Canh

 

0256 3888349

   

1

Huỳnh Kim Đinh

 Chi cục trưởng

 

hkdinhbdi@gso.gov.vn

 

2

Lê Thị Anh

Thống kê viênTC

 

ltanhbdi@gso.gov.vn

 

3

Lê Thị Như Quyền

Thống kê viên

 

ltnquyenbdi@gso.gov.vn

 

3681/UBND-KT

Đề xuất việc miễn giảm tiền nộp phạt vi phạm hành chính

lượt xem: 13 | lượt tải:0

3701/UBND-NC

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ và 04 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ

lượt xem: 14 | lượt tải:0

2212/QĐ-UBND

Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (nguồn Quỹ phát triển đất và các công trình hạ tầng để phát triển quỹ đất)

lượt xem: 14 | lượt tải:0

3663/UBND-KT

Cải thiện Chỉ số hiệu quả Logistics

lượt xem: 16 | lượt tải:0

3674/UBND-VX

Chủ trương sử dụng kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc

lượt xem: 12 | lượt tải:0
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay301
  • Tháng hiện tại8,020
  • Tổng lượt truy cập28,963
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây