TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Thống kê Nông nghiệp
  TRANG CHỦ
  GIỚI THIỆU
  TIN TỨC - SỰ KIỆN
  PHÂN TÍCH THỐNG KÊ
  SỐ LIỆU THỐNG KÊ
  ẤN PHẨM THỐNG KÊ
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  HỎI ĐÁP
  LỊCH CÔNG TÁC
  CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
  Thống kê người dùng
  Đang online:
13
  Số lượt truy cập:
1687570
Tổng cục thống kê
Tin nổi bật trong ngành
chi dao điều hanh cua tinh
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Công thương
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo Tổng cục Thống kê
BÁO CÁO CỤC THỐNG KÊ
Văn phòng điện tử
Mail.gso
Đề án GRDP
Thực hiện “Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2016 và tầm nhìn đến năm 2020”, Huyện uỷ An Lão đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-HU ngày 10/10/2011 để chỉ đạo 08 xã lập đề án quy hoạch cụ thể thực hiện từng tiêu chí.Trong đó, xã An Hoà, xã An Tân là 02 xã điểm của huyện.

 Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016 và tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh mẽ, các công trình đầu tư xây dựng phát huy hiệu quả ….

Huyện An Lão có điểm xuất phát kinh tế - xã hội thấp, nguồn lực đầu tư hạn chế, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; công nghiệp, thương mại dịch vụ còn nhỏ lẻ và manh mún; văn hoá, giáo dục, y tế còn chậm phát triển; nguồn thu ngân sách của huyện rất thấp, chủ yếu được bổ sung từ ngân sách cấp trên. Do đó, thực hiện Chương trình Nông thôn mới nhằm xây dựng nông thôn theo những tiêu chí mới, hướng đến mục tiêu “ Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển các đô thị; Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn; phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hoá nông thôn; Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn” là rất cần thiết, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm, đồng tình hưởng ứng rất cao.

Xác định xây dựng Nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nên Thường trực Huyện uỷ, Ban chỉ đạo nông thôn mới đã xây dựng kế hoạch, bước đi phù hợp với điều kiện của huyện. Trong đó,thực hiện thành công về chuyển đổi cây trồng, đưa các giống vật nuôi, cây trồng mới vào sản xuất nâng cao năng suất hơn; thực hiện thí điểm cánh đồng mẫu lớn. Bên cạnh đó huyện còn tập trung các nguồn lực, huy động cao sự đóng góp của nhân dân địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng, chú trọng hoàn thành các công trình trọng điểm. Qua 7 năm xây dựng Nông thôn mới, toàn huyện đã huy động thực hiện với tổng số vốn là 112.663 triệu đồng; vận động người dân ở các địa phương đóng góp công sức, tài sản được 3.888 triệu đồng. Xây dựng cơ sở hạ tầng, các địa phương được đầu tư bê tông hoá giao thông nông thôn 35,083 km, kênh mương thuỷ lợi 16,256 km, bê tông hoá mới kênh nội thoát khu dân cư 2,48 km và nâng cấp sửa chữa nhiều tuyến cũ; hệ thống lưới điện, trạm biến áp được đầu tư nâng cấp, đảm bảo cấp điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Cuối năm 2016 đến nay, huyện đã thu hút đầu tư xây dựng được 01 Công ty Cổ phần Thuỷ điện nước Xáng An Quang, hiện đã hoạt động và một trong những nguồn đem lại thu nhập lớn cho huyện.Sản lượng điện bán ra bình quân đạt 2.327 nghìn Kwh/tháng. Huyện còn chú trọng phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho các hộ dân với nhiều hình thức như mở 02 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và xây dựng cánh đồng mẫu lớn với 114 học viên tham gia, mở 07 lớp tập huấn chăn nuôi về dự trữ thức ăn phòng chống đói rét cho đàn gia súc với 400 lượt người tham gia, tổ chức được 04 lớp đào tạo nghề nông ở các xã với 110 người tham gia, triển khai mô hình “Thâm canh lúa vùng cao”, mô hình “Chăn nuôi Bò thịt bán thâm canh”, “nuôi quản canh cá nước ngọt”, “chăn nuôi Gà an toàn sinh học”…. hiện đã có kết quả tốt. Về giáo dục, y tế, văn hoá quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó vốn Trái phiếu Chính phủ chiếm vai trò chủ đạo. Đến nay có 3 xã đạt chuẩn trường học, 6 xã đạt chuẩn y tế, 2 xã đạt chuẩn văn hoá. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, qua rà soát tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 của huyện còn 53,79%, giảm 9,88% so với trước khi thực hiện (năm 2010 tỷ lệ nghèo 63,67%). Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi ở, chú ý xử lý rác thải; đồng thời cải tạo, đầu tư  bãi xử lý rác thải, các hố xử lý rác thải, đến nay có 05 xã đạt tiêu chí Môi trường. Tình hình an ninh, chính trị của huyện được giữ vững, trật tự an toàn đảm bảo.

Trong năm 2017, xã điểm An Hoà đăng ký đạt thêm tiêu chí 16 và 18, xã điểm An Tân đăng ký đạt thêm tiêu chí 5 và 17 nhưng đều chưa đạt được. Cuối năm 2017, đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí Nông thôn mới của 08 xã trên địa bàn huyện đạt từ 6 đến 13 tiêu chí. Trong đó, hai xã điểm đạt số tiêu chí cao nhất: Xã An Hoà đạt 13/19 tiêu chí; Xã An Tân đạt 10/19 tiêu chí.

Hiện nay, các xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn song song với việc nâng cao tỷ lệ các tiêu chí chưa đạt chuẩn theo các tiêu chí chuẩn mới được ban hành tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 “V/v ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” và Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh “V/v ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2010, trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Riêng 2 xã điểm, huyện chỉ đạo lập kế hoạch tập trung nguồn lực xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện là 96.264 Triệu đồng. Trong đó: xã An Hoà 47.826 Triệu đồng, Xã An Tân 48.438 Triệu đồng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền các cấp, Ban chỉ đạo Nông thôn mới, cùng với sự phối hợp của nhân dân địa phương, tin tưởng rằng trong thời gian tới, phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện An Lão sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, đúng theo lộ trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra.


Quách Thị Anh  (Cập nhật ngày 07-03-2018)    Các tin liên quan:
  Mô hình trồng lạc xen sắn ở huyện Phù Cát (30-11-2017)
  Tuy Phước - Nuôi trồng thủy sản nước lợ được mùa (27-11-2017)
  Tiềm năng phát triển Nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản nội địa của huyện Phù Mỹ (07-08-2017)
  Tăng cường công tác chăm sóc quản lý, bảo vệ rừng tại Huyện Vĩnh Thạnh (04-07-2017)
  Thực trạng nông thôn Bình Định qua kết quả sơ bộ Tống điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (19-06-2017)
  Văn bản mới
  Hình ảnh hoạt động
Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019
Đieu tra xd va von dau tu 2018
DIEU TRA DOANH NGHIEP 2018
Lich Pho Bien TTTK 2018
Chuẩn mực đạo đức lối sống nghề nghiệp
Hiến pháp năm 2013
Tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển
Thong tin đối ngoai
Luật thống kê 2015
Nghị định 95/2016/NĐ-CP
phap dien
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã
tài liệu hướng dẫn đánh giá
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC THỐNG KÊ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 60 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3821206 - Fax: 056.3821206 - Email: binhdinh@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trương Minh Trí, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định,Tổng biên tập.