TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Tình hình kinh tế-xã hội
  TRANG CHỦ
  GIỚI THIỆU
  TIN TỨC - SỰ KIỆN
  PHÂN TÍCH THỐNG KÊ
  SỐ LIỆU THỐNG KÊ
  ẤN PHẨM THỐNG KÊ
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  HỎI ĐÁP
  LỊCH CÔNG TÁC
  CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
  Thống kê người dùng
  Đang online:
6
  Số lượt truy cập:
1687614
Tổng cục thống kê
Tin nổi bật trong ngành
chi dao điều hanh cua tinh
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Công thương
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo Tổng cục Thống kê
BÁO CÁO CỤC THỐNG KÊ
Văn phòng điện tử
Mail.gso
Đề án GRDP
Kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định năm 2017 diễn ra trong bối cảnh có nhiều tác động tích cực như các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp của Chính phủ, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát.

Ở trong tỉnh, bên cạnh kết quả tích cực về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, đẩy mạnh dịch vụ, du lịch, khai thác thuỷ sản... thì hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh phải đối mặt với những khó khăn như: Sự sụt giảm giá nông sản, thực phẩm, nhất là giá thịt lợn giảm mạnh tác động tiêu cực đến chăn nuôi; thiên tai, bão, lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương ra sức khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ năm 2017. 
Từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống dân cư và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 

Ở trong tỉnh, bên cạnh kết quả tích cực về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, đẩy mạnh dịch vụ, du lịch, khai thác thuỷ sản... thì hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh phải đối mặt với những khó khăn như: Sự sụt giảm giá nông sản, thực phẩm, nhất là giá thịt lợn giảm mạnh tác động tiêu cực đến chăn nuôi; thiên tai, bão, lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương ra sức khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ năm 2017. 
Từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống dân cư và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Ở trong tỉnh, bên cạnh kết quả tích cực về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, đẩy mạnh dịch vụ, du lịch, khai thác thuỷ sản... thì hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh phải đối mặt với những khó khăn như: Sự sụt giảm giá nông sản, thực phẩm, nhất là giá thịt lợn giảm mạnh tác động tiêu cực đến chăn nuôi; thiên tai, bão, lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương ra sức khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ năm 2017. 
Từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống dân cư và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Ở trong tỉnh, bên cạnh kết quả tích cực về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, đẩy mạnh dịch vụ, du lịch, khai thác thuỷ sản... thì hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh phải đối mặt với những khó khăn như: Sự sụt giảm giá nông sản, thực phẩm, nhất là giá thịt lợn giảm mạnh tác động tiêu cực đến chăn nuôi; thiên tai, bão, lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương ra sức khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ năm 2017. Từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống dân cư và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Số liệu

Phân tích


Lê Ngọc Ánh  (Cập nhật ngày 23-11-2017)    Các tin liên quan:
  Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017 (24-09-2017)
  Phân tích sự phân hóa giàu nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định dựa trên số liệu Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2010-2016 (05-09-2017)
  Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 8 năm 2017 (24-08-2017)
  Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 7 năm 2017 (25-07-2017)
  Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 5 năm 2017 (24-05-2017)
  Văn bản mới
  Hình ảnh hoạt động
Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019
Đieu tra xd va von dau tu 2018
DIEU TRA DOANH NGHIEP 2018
Lich Pho Bien TTTK 2018
Chuẩn mực đạo đức lối sống nghề nghiệp
Hiến pháp năm 2013
Tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển
Thong tin đối ngoai
Luật thống kê 2015
Nghị định 95/2016/NĐ-CP
phap dien
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã
tài liệu hướng dẫn đánh giá
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC THỐNG KÊ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 60 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3821206 - Fax: 056.3821206 - Email: binhdinh@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trương Minh Trí, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định,Tổng biên tập.