TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Tin hoạt động ngành
  TRANG CHỦ
  GIỚI THIỆU
  TIN TỨC - SỰ KIỆN
  PHÂN TÍCH THỐNG KÊ
  SỐ LIỆU THỐNG KÊ
  ẤN PHẨM THỐNG KÊ
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  HỎI ĐÁP
  LỊCH CÔNG TÁC
  CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
  Thống kê người dùng
  Đang online:
18
  Số lượt truy cập:
1579729
Tổng cục thống kê
Tin nổi bật trong ngành
chi dao điều hanh cua tinh
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Công thương
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo Tổng cục Thống kê
Mail.gso
Đề án GRDP
Tính đến ngày 31/7/2017, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác điều tra 4.666 doanh nghiệp, 2.068 đơn vị hành chính sự nghiệp, 89.067 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 3035 cơ sở cá thể điều tra mẫu.

          Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 3 đến tháng 7-2017, ngành Thống kê tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lần thứ 5 ngành thống kê thực hiện tổng điều tra kinh tế; Các cuộc trước thực hiện vào các năm 1995, 2002, 2007 và 2012.

          Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương;tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia; bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

          Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô rộng và nội dung phức tạp, để cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 đạt kết quả tốt, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực. Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/2/2017 chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Thống kê trong quá trình triển khai công tác tổng điều tra. Ban chỉ đạo các cấp cũng lập kế hoạch phân công các thành viên thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm thực hiện các bước điều tra theo đúng quy trình, đúng phương án và kế hoạch. Đặc biệt, thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát từ khâu rà soát lập danh sách, tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ chức thu thập thông tin, nghiệm thu bàn giao phiếu.

          Tính đến ngày 31/7/2017, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác điều tra 4.666 doanh nghiệp, 2.068 đơn vị hành chính sự nghiệp, 89.067 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 3035 cơ sở cá thể điều tra mẫu. Qua kết quả điều tra, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm qua triển khai chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

           Thứ nhất, công tác tuyên truyền.Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần vào sự thành công của cuộc TĐT. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ra Chỉ thị yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Tổng điều tra. Thông qua các phương tiện truyền thông, các BCĐ đã thực hiện nội dung tuyền truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương, từng giai đoạn thông qua các hình thức: Tuyên truyền Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình, pano, áp phích khẩu hiệu tại khu vực động dân cư, tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã; xe lưu động tuyên truyền phát nội dung đĩa CD tuyên truyền TĐT. Ngoài ra, UBND các xã đã lồng ghép phổ biến tuyên truyền TĐT tại các cuộc họp của chính quyền; tại các cuộc họp thôn đã lồng ghép phổ biến tuyên truyền TĐT.

          Thứ hai, công tác chuẩn bị Tổng điều tra. Từ tập huấn, phát tài liệu tập huấn, điều tra, cấp phát văn phòng phẩm,… đều được thực hiện chu đáo. Toàn bộ nội dung: quyết định, phương án, phiếu điều tra, hướng dẫn ghi phiếu đều được đưa lên trang website của Cục Thống kê. Đặc biệt công tác tập huấn cấp tỉnh, huyện thực hiện đúng nội dung, thời gian phù hợp cho từng đối tượng.   

         Thứ ba, công tác phối hợp tích cực và hiệu quả của các Sở, ban ngành từ tỉnh đến huyện, xã.Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017, các ngành Thuế, Kho bạc Nhà nước, Kế hoạch – Đầu tư, Công Thương, Tài Chính, Y tế, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thông tin truyền thông, UBMTTQ là thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, do đó, đã tạo được cơ chế phối hợp, chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng khi triển khai công việc. Đặc biệt trong Tổng điều tra lần này đã có sự phối hợp các Sơ, ban ngành trong khâu lập danh sách các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị tôn giáo. Thực tế cho thấy cách làm này đảm bảo đầy đủ các đơn vị hiện có tại địa phương, giảm tải áp lực cho Ban Chỉ đạo TĐT các cấp. Tại tỉnh và huyện cũng áp dụng cách triển khai này đối với những đơn vị thuộc ngành y tế, giáo dục – đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kho bạc nhà nước. Nhất là việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để thu thập đầy đủ các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

         Thứ tư, huy động lực lượng điều tra viên từ nhiều nguồn. Ở giai đoạn 1, điều tra doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp đòi hỏi các điều tra viên phải là những người có trình độ. Ngoài lực lượng điều tra viên là kế toán doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, năm nay tỉnh còn huy động cả lực lượng sinh viên chuyên ngành kế toán của Trường Đại học Quy Nhơn tham gia điều tra. Thực tế cho thấy, các điều tra viên này sau khi được tập huấn kỹ về nội dung có thể đảm đương tốt yêu cầu công việc. Giai đoạn 2, điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo về cơ bản, lực lượng điều tra viên tại các xã, phương, thị trấn trong tỉnh sau khi được tập huấn về nội dung đã đảm đương yêu cầu điều tra đề ra.

         Thứ năm, kiểm tra, giám sát Tổng điều tra.Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát điều tra và thu thập thông tin của điều tra viên tại địa bàn; phát hiện và bổ sung kịp thời những sai sót về chuyên môn nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ trưởng.

         Ngoài những mặt tích cực nêu trên, trong cuộc TĐT lần này cũng còn một số hạn chế:

         - Thực tế cho thấy sự phối hợp của một số địa phương trong chỉ đạo TĐT còn chưa thực sự chủ động, tích cực nên việc tiếp cận hộ khó khăn, một số doanh nghiệp, cơ sở SXKD cá thể không hợp tác gây khó khăn cho điều tra viên.

         - Trình độ điều tra viên không đồng đều nên việc tiếp cận doanh nghiệp, cơ sở SXKD cá thể không tốt, khai thác thông tin còn nhiều thiếu sót.

         - Hộ sản xuất kinh doanh cá thể khó khai thác, cung cấp thông tin rất hạn chế nhất là doanh thu vì ngại ảnh hưởng đến việc nộp thuế.

        Những kinh nghiệm từ việc triển khai Tổng điều tra sẽ là bài học bổ ích để các Ban Chỉ đạo các cấp triển khai công việc, đảm bảo thắng lợi của cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định./.


Nguyễn Thị Bích Thủy  (Cập nhật ngày 09-08-2017)    Các tin liên quan:
  Bài phát biểu của đ/c Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê - Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương tại Lễ ra quân Tổng điều tra tại thành phố Quy Nhơn (01-07-2017)
  Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương kiểm tra công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại Bình Định (01-07-2017)
  Bình Định sẵn sàng Tổng điều tra kinh tế 2017 (giai đoạn 2) (25-06-2017)
  Cục Thống kê và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định ký kết Quy chế phối hợp phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê (12-06-2017)
  Đêm Tết thiếu Nhi 1/6 (01-06-2017)
  Văn bản mới
  Hình ảnh hoạt động
DIEU TRA DOANH NGHIEP 2018
Đieu tra xd va von dau tu 2018
Lich Pho Bien TTTK 2018
Chuẩn mực đạo đức lối sống nghề nghiệp
Hiến pháp năm 2013
Tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển
Thong tin đối ngoai
Luật thống kê 2015
Nghị định 95/2016/NĐ-CP
phap dien
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã
tài liệu hướng dẫn đánh giá
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC THỐNG KÊ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 60 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3821206 - Fax: 056.3821206 - Email: binhdinh@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trương Minh Trí, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định,Tổng biên tập.