TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Thống kê Công nghiệp
  TRANG CHỦ
  GIỚI THIỆU
  TIN TỨC - SỰ KIỆN
  PHÂN TÍCH THỐNG KÊ
  SỐ LIỆU THỐNG KÊ
  ẤN PHẨM THỐNG KÊ
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  HỎI ĐÁP
  LỊCH CÔNG TÁC
  CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
  Thống kê người dùng
  Đang online:
6
  Số lượt truy cập:
1687603
Tổng cục thống kê
Tin nổi bật trong ngành
chi dao điều hanh cua tinh
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Công thương
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo Tổng cục Thống kê
BÁO CÁO CỤC THỐNG KÊ
Văn phòng điện tử
Mail.gso
Đề án GRDP
Bình Định là 1 trong 5 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Trong những năm qua nhằm thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư FDI, tỉnh đã tổ chức, tham gia nhiều hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; tiếp xúc các doanh nhân, doanh nghiệp có uy tín hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư; tham gia nhiều bài viết trên các tạp chí ấn phẩm có uy tín nhằm giới thiệu hình ảnh về Bình Định, danh mục các dự án mời gọi đầu tư; ngoài chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ, nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh Bình Định về: chi phí đào tạo công nhân, xúc tiến thương mại, hạ tầng kỹ thuật, cung cấp thông tin... Bình Định vận dụng tối đa chính sách chung của Nhà nước và có chính sách phù hợp với đặc thù địa phương. Tuy nhiên, việc thu hút vốn đầu tư FDI chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Trong thời kỳ đầu của quá trình phát triển các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 1995 -1998, hệ thống chính sách pháp luật chưa đồng bộ, môi trường đầu tư cũng chưa thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Bình Định bên cạnh sự hạn chế về vị trí địa lý của tỉnh nhà cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút đầu tư FDI. Giai đoạn này chỉ có 1 dự án đầu tư vào lĩnh vực khai thác khoáng sản với tổng vốn đầu tư 20,7 triệu USD.

Bước sang giai đoạn 1999-2007, cùng với xu thế chung của đất nước, nhờ những nổ lực của các cấp, các ngành trong xúc tiến đầu tư, môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện đáng kể nên hoạt động đầu tư FDI có nhiều chuyển biến tích cực. Bình Định đã có thêm 22 dự án mới, với tổng số vốn đăng ký là 342,3 triệu USD.

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nên tình hình thu hút FDI nên trong giai đoạn 2008 - 2010, gặp nhiều khó khăn; không có nhiều dự án mới trong khi Tỉnh đầu tư phát triển mạnh cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đầu tư kinh phí rất lớn để xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội. Do vậy đến thời điểm này, bên cạnh các dự án chậm triển khai, có rất ít dự án đầu tư mới đăng ký vào Khu kinh tế Nhơn Hội.

Giai đoạn 2011 - 2015, tình hình thu hút FDI bắt đầu khởi sắc trở lại, cụ thể của những năm gần đây:

- Năm 2013 tỉnh có 8 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 1,02 tỷ USD. Trong đó, BQL Khu Kinh tế tỉnh cấp 03 dự án với tổng vốn 1.006,5 triệu USD.

- Năm 2014 tỉnh có 9 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 140,98 triệu USD. Trong đó, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn 124,4 triệu USD. Đặc biệt, Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nhơn Hội (Dự án Victory) của Tập Đoàn dầu khí Thái Lan (PTT) với vốn đầu tư 22 tỷ USD đã được Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến 2020 và định hướng đến 2025; xây dựng Trung tâm Quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành.

- Năm 2015, tỉnh có 6 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 43,08 triệu USD, trong đó có Nhà mô hình vũ trụ tại khu vực 2 phường Ghềnh Ráng.

Hiện nay, Bình Định có 61 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 1,798 tỷ USD (theo Sở kế hoạch và đầu tư). Theo lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp có 08 dự án (vốn đăng ký 52 triệu USD), Công nghiệp - Xây dựng có 33 dự án (1,41 tỷ USD), Dịch vụ có 20 dự án (336 triệu USD).

Nhìn chung, số dự án và đặc biệt là tổng vốn đăng ký FDI trong những năm gần đây đã có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên tình hình triển thực hiện các dự án lớn diễn ra rất chậm. Nhiều dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư triển khai rất chậm, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát để thu hồi chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư các dự án không đáp ứng yêu cầu tiến độ đầu tư.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền quảng bá còn chưa phong phú, việc đưa tin trên website chưa theo kịp yêu cầu và diễn biễn của tình hình. Chưa quảng bá được bằng nhiều thứ tiếng (mới chỉ có tiếng Anh). Việc tiếp nhận, xử lý thông tin kinh tế đối ngoại có lúc còn chậm. Đặc biệt chưa tuyên truyền được trên các kênh thông tin hiệu quả nhất đó là các hãng thông tấn, báo chí lớn của nước ngoài.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI giai đoạn từ năm 1995 đến 2015 cho thấy: các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh đều hoạt động có hiệu quả và có chuyển biến tích cực trên ba phương diện: đóng góp thuế, kim ngạch xuất khẩu và giải quyết việc làm. Xong nhìn chung, tác động của các dự án FDI vào phát triển kinh tế - xã hội của Bình Định còn hạn chế. Đóng góp cho ngân sách địa phương cũng chưa đáng kể do chưa có các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, đa số dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp như sản xuất chăn nuôi, dăm gỗ, cơ khí, may mặc…có quy mô nhỏ nên dây chuyền thiết bị, công nghệ cũng thuộc dạng trung bình.

Tóm lại, những năm qua Bình Định rất tích cực, chủ động xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư FDI vào địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động thu hút đầu tư FDI vào địa bàn vẫn chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh bởi những nguyên nhân, hạn chế sau:

- Do nằm ở khá xa so với 02 trung tâm kinh tế lớn của cả nước nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến với Bình Định.

- Việc tổ chức thực hiện các mục tiêu về giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định còn rất khó khăn do ngân sách tỉnh và Trung ương còn hạn chế.

- Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai mặc dù có nhiều cải tiến, song vẫn còn phức tạp làm cho Nhà đầu tư mất quá nhiều thời gian.

- Nguồn nhân lực chưa đáp ứng đủ nhu cầu của nhà đầu tư cả về lượng lẫn chất. Việc cung ứng lao động, kể cả lao động phổ thông và lao động có tay nghề cho các dự án lớn không đảm bảo.

- Công tác thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đã cấp phép tuy đã đạt được những kết quả khả quan nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Số lượng dự án đã cấp phép, đi vào sản xuất - kinh doanh còn ít, năng lực một số nhà đầu tư còn hạn chế.

Vì vậy, để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế địa phương, trong thời gian tới, Bình Định cần tập trung vào những giải pháp sau đây: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư; Thực hiện tốt hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư; Thu hút đầu tư có chọn lọc nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực địa phương; Nâng cao chất lượng nguồn lao động đảm bảo cung ứng được nguồn chất lượng cao cho nhà đầu tư; Tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính nhằm tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư nước ngoài đang làm ăn tại Bình Định và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài khác đến đầu tư trong những năm tiếp theo./.


Lê Oanh Trưởng  (Cập nhật ngày 25-01-2016)    Các tin liên quan:
  Thực trạng và các giải pháp phát triển bền vững ngành dăm gỗ tại Bình Định (13-01-2014)
  Văn bản mới
  Hình ảnh hoạt động
Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019
Đieu tra xd va von dau tu 2018
DIEU TRA DOANH NGHIEP 2018
Lich Pho Bien TTTK 2018
Chuẩn mực đạo đức lối sống nghề nghiệp
Hiến pháp năm 2013
Tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển
Thong tin đối ngoai
Luật thống kê 2015
Nghị định 95/2016/NĐ-CP
phap dien
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã
tài liệu hướng dẫn đánh giá
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC THỐNG KÊ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 60 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3821206 - Fax: 056.3821206 - Email: binhdinh@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trương Minh Trí, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định,Tổng biên tập.