TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Danh bạ email, điện thoại
  TRANG CHỦ
  GIỚI THIỆU
  Cơ cấu tổ chức
  Chức năng, nhiệm vụ
  Danh bạ email, điện thoại
  Lịch sử phát triển
  TIN TỨC - SỰ KIỆN
  PHÂN TÍCH THỐNG KÊ
  SỐ LIỆU THỐNG KÊ
  ẤN PHẨM THỐNG KÊ
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  HỎI ĐÁP
  LỊCH CÔNG TÁC
  CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HCM
  Thống kê người dùng
  Đang online:
44
  Số lượt truy cập:
1423153
Tổng cục thống kê
Tin nổi bật trong ngành
chi dao điều hanh cua tinh
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Công thương
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo Tổng cục Thống kê
Mail.gso
Đề án GRDP

DANH BẠ

EMAIL, ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

NGÀNH THỐNG KÊ TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

STT

Tên đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

 

I

Lãnh đạo Cục

 

1

Nguyễn Thị Mỹ

 Quyền Cục trưởng

0256.3 824 044

ntmybdi@gso.gov.vn

 

2

Trương Minh Trí

 P. Cục trưởng

0256.3824 863

tmtribdi@gso.gov.vn

 

3

 

 

 

 

 

II

Phòng Tổ chức - Hành chính

   
 

1

 Nguyễn Công Luận

 Trưởng phòng

0256.3 821 206 

ncluanbdi@gso.gov.vn

 
2 Nguyễn Thanh Lượng Phó Trưởng phòng   ntluongbdi@gso.gov.vn  

3

 Ung Thanh Tuấn

 Hành chính - Văn phòng

 

uttuanbdi@gso.gov.vn

 

4

 Nguyễn Thị Mẫn

 Kế toán

 

ntmanbdi@gso.gov.vn

 

5

 Lương Thu Thảo

 Thủ quỹ

 

ltthaobdi@gso.gov.vn

 

6

 Nguyễn Xuân Thành

 Lái xe

     

7

 Nguyễn Tiến Dũng

 Lái xe

     

8

Võ Thị Tuyết Điệp

 Tạp vụ

     

9

Dương Thị Thu Phương

Lưu trữ -Tạp vụ

     

10

Nguyễn Ngọc Quang

Bảo vệ

     

10

 

 

     

III

Phòng Thống kê Tổng hợp

   

1

 Lê Ngọc Ánh

Trưởng phòng

0256.3 829 486 

lnanhbdi@gso.gov.vn

 

2

 Trần Trung Hiếu

 Thống kê viên

 

tthieubdi@gso.gov.vn

 

    3

Phan Thị Thùy Linh

 Thống kê viên

 

pttlinhbdi@gso.gov.vn

 

IV

Phòng Thống kê Nông nghiệp

   

1

 Lê Oanh Trưởng

 Trưởng phòng

0256.3 824 043 

lotruongbdi@gso.gov.vn

 

2

Nguyễn Văn Hiện

 Phó Trưởng phòng

 

nvhienbdi@gso.gov.vn

 

3

 Trương Hữu Khuyến

 Thống kê viên

 

thkhuyenbdi@gso.gov.vn

 

4

Tô Thanh Huy

Thống kê viên

     

V

Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng

   

1

Đỗ Minh Dưỡng

 Trưởng phòng

0256.3 820 060 

dmduongbdi@gso.gov.vn

 

2

  Võ Khánh Vi

 Thống kê viên

 

vkvibdi@gso.gov.vn

 

3

  Võ Thành Chương

 Thống kê viên

 

vtchuongbdi@gso.gov.vn

 

4

  Lê Thị Liên

 Thống kê viên

 

ltlienbdi@gso.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

VI

Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

   

1

 Nguyễn Thị Phương Liên

Trưởng phòng

0256.3 822 595 

ntplienbdi@gso.gov.vn

 

2

 Nguyễn Văn Báu

Thống kê viên

 

nvbaubdi@gso.gov.vn

 

3

  Tăng Bảo Tú Nhi

 Thống kê viên

 

tbtnhibdi@gso.gov.vn

 

4

 Lê Thị Thanh Nhàn

 Thống kê viên

 

lttnhanbdi@gso.gov.vn

 

5

 

Thống kê viên

     

VII

Phòng Thống kê Thương mại

   

1

Ngô Chí Tỉnh

 Trưởng phòng

0256.3 813 701

nctinhbdi@gso.gov.vn

 

2

 Nguyễn Thị Bích Thủy

 Thống kê viên

 

ntbthuybdi@gso.gov.vn

 

3

 Huỳnh Thị Phong

 Thống kê viên

 

htphongbdi@gso.gov.vn

 

4

 

Thống kê viên

 

di@gso.gov.vn

 

VIII

Thanh tra Cục

  

 

1

 Trần Văn Thành

Trưởng phòng

 0256 3821404

tvthanhbdi@gso.gov.vn

 

2

 Lê Văn Hữu

 Phó Trưởng phòng

 

lvhuubdi@gso.gov.vn

 
 

CHI CỤC THỐNG KÊ

       

I

Thành phố Quy Nhơn

 

0256 3821597

   

1

Phạm Thị Chung Thủy

 Chi cục trưởng

 

ptcthuybdi@gso.gov.vn

 

2

Trần Thị Chi

 Phó Chi cục trưởng

 

ttchibdi@gso.gov.vn

 

3

Mai Thanh Nha

Thống kê viên

 

mtnhabdi@gso.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Phi Nga

Thống kê viên

 

ntpngabdi@gso.gov.vn

 

5

Bùi Thanh Hải

Thống kê viên

 

bthaibdi@gso.gov.vn

 

6

 

Thống kê viên

 

bdi@gso.gov.vn

 

7

         

II

Thị xã An Nhơn

 

0256 3835514

   

1

Dương Quốc Chính

 Chi cục trưởng

 

dqchinhbdi@gso.gov.vn

 

2

Hồ Thành Nam

Thống kê viên

 

htnambdi@gso.gov.vn

 

3

Lưu Sinh Hổ

Thống kê viên

 

lshobdi@gso.gov.vn

 

4

Nguyễn Trần Thị Thiếu

Thống kê viênTC

 

nttthieubdi@gso.gov.vn

 

5

Võ Thị Bích Khuê

Thống kê viên

 

vtbkhuebdi@gso.gov.vn

 

6

Nguyễn Quang Tiến

Thống kê viên

     

III

Huyện An Lão

 

0256 3875 385

   

1

 Trần Minh Nghĩa

 Chi cục trưởng

 

tmnghiabdi@gso.gov.vn

 

2

Đỗ Thị Thúy Vân

Thống kê viên TC

 

dttvanbdi@gso.gov.vn

 

3

Quách Thị Anh

Thống kê viên

 

qtanhbdi@gso.gov.vn

 

4

 

Thống kê viên

     

IV

Huyện Hoài Nhơn

 

0256 3861773

   

 1

Huỳnh Xuân Thắng

 Chi cục trưởng

 

hxthangbdi@gso.gov.vn

 

2

         

3

Đặng Thị Thức

Thống kê viên

 

dtthucbdi@gso.gov.vn

 

4

Huỳnh Mai Cư

Thống kê viên

 

hmcubdi@gso.gov.vn

 

5

Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Thống kê viên

 

htttrinhbdi@gso.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Thống kê viên

 

nthanhbdi@gso.gov.vn

 

 

V

Huyện Hoài Ân

 

0256 3870212

   

1

Thái Văn Hiếu

 Chi cục trưởng

  tvhieubdi@gso.gov.vn  

2

Nguyễn Đa Thạnh

 Phó Chi cục trưởng

 

ndthanhbdi@gso.gov.vn

 

3

Nguyễn Bình

Thống kê viên

 

nbinhbdi@gso.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Bích Phượng

Thống kê viên

 

ntbphuongbdi@gso.gov.vn

 

5

 

Thống kê viên

 

 

 

VI

Huyện Phù Mỹ

 

0256 3855281

   

1

Nguyễn Thanh Hải

 Chi cục trưởng

 

nthaibdi@gso.gov.vn

 

2

Phạm Quách Tấn

 Phó Chi cục trưởng

 

pqtanbdi@gso.gov.vn

 

3

Mai Xuân Tải

Thống kê viên

 

mxtaibdi@gso.gov.vn

 

4

Nguyễn Hồng Việt

Thống kê viên

 

nhvietbdi@gso.gov.vn

 

5

 

Thống kê viên 

     

VII

Huyện Vĩnh Thạnh

 

0256 3886387

   

1

Nguyễn Đức Tuấn

 Chi cục trưởng

 

ndtuanbdi@gso.gov.vn

 

2

Lê Thị Phượng Liên

 Thống kê viên

 

ltplienbdi@gso.gov.vn

 

3

Bạch Văn Khánh

Thống kê viên

 

bvkhanhbdi@gso.gov.vn

 

4

Lê Hữu Dụng

Thống kê viên

 

lhdungbdi@gso.gov.vn

 

VIII

Huyện Tây Sơn

 

0256 3880356

   

1

Đặng Thành Quốc

 Chi cục trưởng

 

dtquocbdi@gso.gov.vn

 

2

 

 Phó Chi cục trưởng

 

 

 

3

Phan Thị Thảo

Thống kê viên

 

ptthaobdi@gso.gov.vn

 

4

Trần Văn Phú

Thống kê viên

 

tvphubdi@gso.gov.vn

 

5

Châu Trần Xuân Trưởng

Thống kê viên

 

ctxtruong@gso.gov.vn

 

IX

Huyện Phù Cát

 

0256 38503276

   

1

Nguyễn Phước Thắng

 Chi cục trưởng

 

npthangbdi@gso.gov.vn

 

2

Nguyễn Quang Minh

Thống kê viên TC

 

nqminhbdi@gso.gov.vn

 

3

 

Thống kê viên TC

 

bdi@gso.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Minh Huyền

Thống kê viên TC

 

ntmhuyenbdi@gso.gov.vn

 

5

Huỳnh Thị Thanh Hương

Thống kê viên

     

6

Bùi Thị Bích Y

Thống kê viên

     

X

Huyện Tuy Phước

 

0256 3633103

   

1

Nguyễn Đình Hoàng

Chi cục trưởng

 

ndhoangbdi@gso.gov.vn

 

2

 

Phó Chi cục trưởng

 

bdi@gso.gov.vn

 

3

Phạm Hiếu Chỉnh

Thống kê viên

 

phchinhbdi@gso.gov.vn

 

4

Hà Thị Thuý Linh

Thống kê viên

     

5

Đặng Thị Xuân Thảo

Thống kê viên

     

X

Huyện Vân Canh

 

0256 3888349

   

1

Huỳnh Kim Đinh

 Chi cục trưởng

 

hkdinhbdi@gso.gov.vn

 

2

 

Phó Chi cục trưởng

 

 

 

3

Lê Thị Anh

Thống kê viênTC

 

ltanhbdi@gso.gov.vn

 

4

Lê Thị Như Quyền

Thống kê viên

 

ltnquyenbdi@gso.gov.vn

 


  Văn bản mới
  Hình ảnh hoạt động
DIEU TRA DOANH NGHIEP 2018
Đieu tra xd va von dau tu 2018
Lich Pho Bien TTTK 2018
Chuẩn mực đạo đức lối sống nghề nghiệp
Hiến pháp năm 2013
Tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển
phap dien
Luật thống kê 2015
Nghị định 95/2016/NĐ-CP
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã
Hệ thống biểu mẫu thu thập
tài liệu hướng dẫn đánh giá
Điều tra
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC THỐNG KÊ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 60 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3821206 - Fax: 056.3821206 - Email: binhdinh@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trương Minh Trí, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định,Tổng biên tập.